Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Proiectul:

"Asistenta tehnica pentru AMPOSDRU in procesul de evaluare a proiectelor depuse in cadrul POSDRU"

Contract numar: POSDRU/7/7.1/AT/22

Parteneri: ARUP si AVENSA

Perioada de implementare: Noiembrie 2011 - Decembrie 2012

Obiectivele contractului


Proiectul va furniza asistenta Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane in gestionarea corespunzatoare a fondurilor alocate in cadrul POSDRU 2007-2013 prin asigurarea unui proces de evaluare calificat si transparent si de selectare de propuneri de proiecte mature care corespund obiectivelor operationale stabilite.Scopul contractului


Scopul acestor servicii este executia precisa si la termen, in colaborare cu si sub indrumarea AMPOSDRU a activitatilor prevazute in caietul de sarcini, pentru evaluarea si selectia proiectelor depuse in cadrul POSDRU, prin furnizarea de expertiza specializata pentru urmatoarele tipuri de activitati:


» efectuarea verificarii conformitatii administrative si a eligibilitatii propunerilor de proiecte;

» efectuarea evaluarii tehnico-financiare pentru propunerile de proiecte primite in cadrul apelurilor lansate de AMPOSDRU si de Organismele Intermediare pentru POSDRU, incepand cu anul 2011;

» recomandari catre AMPOSDRU cu privire la problemele care pot aparea in cadrul procesului de evaluare, in vederea imbunatatirii procesului de evaluare de la nivelul autoritatii de management.Rezultatele asteptate


Rezultatele prevazute a fi obtinute de la Prestator sunt urmatoarele:

» capacitatea crescuta a AMPOSDRU in vederea finalizarii procesului de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul apelurilor de propuneri de proiecte din cadrul POSDRU, lansate incepand cu anul 2011;

» verificarea conformitatii administrative si verificarea eligibilitatii a unui numar de minim 8000 de cereri de finantare transmise prin sistemul Actionweb;

» evaluarea tehnico-financiara a unui numar de minim 8000 de cereri de finantare transmise prin sistemul Actionweb;

» recomandari transmise catre AM cu privire la problemele care pot aparea in cadrul procesului de evaluare, in vederea imbunatatirii procesului de evaluare de la nivelul autoritatii de management.

× ×
Obiectivele, scopul si rezultatele asteptate

Beneficiar: AMPSDRU

Finantator: Fondul Social European si Guvernul Romaniei

Daca doriti sa fiti implicati in implementarea proiectului, va invitam sa completati Formularul de inregistrare in BADI si sa participati la procesul de selectie.
Ne adresam urmatoarelor categorii de experti evaluatori:
- experti tehnici, experti financiari, experti juridici, profesori, traineri, cercetatori, asistenti sociali, consultanti, inspectori resurse umane, experti teme orizontale (dezvoltare durabila si egalitate de sanse).
Procesul de selectie al expertilor evaluatori se desfasoara in patru faze:

Inregistrare in BADI

Faza I presupune completarea " Formularul de inregistrare in BADI " care are o fisa cu date personale. Criteriile de evaluare pentru pozitia de expert evaluator independent, in aceasta faza, sunt urmatoarele:


» Pregatirea
» Expertiza
» Experienta
» Performanta

La Pregatirea: va rugam sa incarcati diplome, certificate, licente etc., care atesta pregatirea dumneavoastra.
Se incarca actele doveditoare de la Licenta si cursuri post-universitare.
Important: Din documentele incarcate trebuie sa rezulte notele/ calificativele obtinute la examenul de licenta si de la examenul/ examenele post-universitare.

La Expertiza: va rugam sa incarcati diplome, certificate, licente, atestate, acreditari etc., care atesta absolvirea cursurilor de formare/ specializare/ perfectionare.

La Experienta: va rugam sa bifati casuta corespunzatoare experientei dumneavoastra in toate fazele privind proiectele:
» pregatire - scriere - evaluare - implementare - monitorizare - monitorizare ex-post.
Experienta trebuie sa se reflecte in CV-ul dumneavoastra.

La Performanta: va rugam sa incarcati:
» recomandari de la angajator/angajatori si/sau recomandari de la beneficiar/beneficiari.

×
Faza I - Inregistrare in BADI

Interviul

Va avea loc la sediul ARUP Bucuresti in baza programarii individuale facute de dumneavoastra la numarul de telefon 0312253419.
Criteriile de evaluare pentru pozitia de expert evaluator independent, in aceasta faza sunt: orientarea spre rezultate, flexibilitate, capacitate decizionala, eficacitate in relationare si motivatia de a lucra in proiect.

×
Faza II - Interviu

Testul

Expertii care doresc sa evalueze Cereri de Finantare � Faza B, trebuie sa sustina un test de evaluare a unei Cereri de finantare. Testul este organizat de AMPOSDRU, iar expertul va primi un nume de utilizator si o parola pentru a rezolva testul online, folosind platforma dedicata ASEP.

×
Faza III- TEST

Aprobare de catre AMPOSDRU

Pe baza rezultatelor obtinute la evaluare in Faza I si Faza II, partenerii de proiect ARUP si AVENSA vor propune lista de experti catre AMPOSDRU pentru aprobarea finala. O data aprobati de catre AMPOSDRU, expertii devin experti evaluatori independenti cu dreptul de a lucra in acest proiect.

×
Faza IV - Aprobare de catre AMPOSDRU
logo_badi wax

Inscrie-te in BADI

Total vizitatori: 6 3 5